Empaattista muotoilua

paremman

hyvinvoinnin puolesta.

Sensory Spaces Finland Oy on design studio jonka erikoisalana on biofilinen aistisuunnittelu.

Tarjoamme sisustusarkkitehti- ja puutarhasuunnittelua, suunnittelu-palvelua sekä muotoilun palveluita. 

 

Biofilisella ja aistivälitteisellä muotoilulla pyritään luomaan

ihmisille sisäisesti sopiva elinympäristö osana

modernia rakennettua ympäristöä. 

Hyvä elinympäristö tarkoittaa ekologisesti järkevää ympäristöä, jossa ihminen toimii osana suurempaa ekosysteemiä. 

VLIMERKKI%20copy%402x_edited.png

Mitä on biofilinen aistisuunnittelu?

Tätä meiltä kysytään usein. Vastaus on monitasoinen ja mahdoton selittää yhdellä lauseella.

Rakennettu ympäristö, josta pikkuhiljaa on poistettu luonnollinen maailma, on tehnyt meistä fyysisesti ja psyykkisesti oireilevia. Aisteja haittavia tekijöitä on yhä enemmän ja oireilu alkaa hyvin varhaisesta iästä.

 

Biofilinen aistisuunnittelu on ensisijaisesti ihmislähtöinen suunnittelutapa. Suunnittelun tulisi olla luonteva osa olemassa olevaa infraa. Otamme suunnittelussa huomioon luonnon kantokyky materiaalivalintojen kautta.

Se, kuinka käytännössä kaikki toteutetaan, riippuu projektista.

Tähän ei ole olemassa yhtä ainoaa monistettavissa olevaa ratkaisua. 

 

Biofilinen aistimuotoilu on tärkeää sinun, minun ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin takia.

Biofilinen aistisuunnittelu lyhyesti:

SUORA LUONTOKOKEMUS

Tarkoittaa sitä mitä koet kun olet luonnossa, luonnollisten elementtien äärellä. Vesi, tuuli, ilma, valo, kuumuus, viileys jne. kaikki ovat osana suoraa aistivälitteistä kokemusta ja hyvinvoinnin edistäjänä. 

EPÄSUORA LUONTOKOKEMUS

Tarkoittaa luonnollisia värejä, paikallisia, luonnollisia materiaaleja, ajan tuoma muutos ja patina materiaalissa, luonnon kuvien, äänen, valon ja ilman simulointi jne. Näillä muodostetaan vahva moniaistinen epäsuora luontokokemus. 

KOKEMUS TILASTA JA PAIKASTA

Tarkoittaa näkymiä, kuinka koet tilaa ja paikkaa, onko suojaa vai avointa tilaa, siirtymätilat, tilan integroituminen olemassa olevaan, onko kaaosta vai järjestystä jne. Kulttuurinen sidonnaisuus tilaan ja paikkaan on ihmisen identiteetille tärkeää. 

AISTIT

Luonteva osa ihmisen biologiaa, jota harvoin edes ajatellaan. Moniaistillinen kohtaaminen luonnon kanssa rakennetussa ympäristössä on osoitettu kohentavan usealla tasolla terveydentilaa samalla kehittäen aisteja inhimillisellä tavalla. 

VLIMERKKI%20copy%402x_edited.png
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

Yhteystiedot

Sensory Spaces Finland Oy

Joensuu 

Kuopio

Suomi

Y-tunnus

3172942-7

Projektimyynti -ja johto

Carita Ahonen

040-141 20 65

info(at)sensoryspaces.fi