Artboard 1 _2x.png
CaritaAhonen2021_kuva_054.jpeg

Empaattista muotoilua

paremman

hyvinvoinnin puolesta.

Sensory Spaces Finland Oy on

sisustusarkkitehti- ja muotoilustudio, jonka

erikoisalana biofilinen suunnittelu.

 

Biofilisella suunnittelulla pyritään luomaan ihmisille sisäisesti sopiva elinympäristö osana modernia rakennettua ympäristöä. 

 

Haluan auttaa Sinua luomaan ympäristöjä ja tuotteita, joilla on merkitystä jokapäiväiseen hyvinvointiin. 

Artboard 1 _2x_edited.png

PALVELUT

 • sisustusarkkitehtisuunnittelu

 • biofilinen suunnittelu

 • muotoilu

 • 3D-mallintaminen, VR-mallit

Sen lisäksi myynnissä omia tuotteita kuten;

 • kuoseja tapettiin- ja kankaisiin

 • julisteita 

 • Kikura-jakkarat

KENELLE

Yksityisille:

 • kodin eri tilat, joko yksittäinen huone tai isompi suunnittelukokonaisuus

 • irtokalusteiden suunnittelu, kiintokalusteet ym. 

 • kevyt valaistussuunnitelma

Yrityksille:​

 • yksittäisten tilojen suunnittelu, sisälle tai ulos

 • isommat kokonaisuudet

 • irtokalusteiden suunnittelu, kiintokalusteet ym.

 • kevyt valaistussuunnitelma

Suunnittelu voi käsittää yhden huoneen muutoksen aina isompaan kokonaisuuteen. Usein unohdetaan, että koti on sinua itseäsi varten, ei muita. Sen tulisi toimia juuri sinun tarpeittesi mukaan. 

Olemassa olevaan tilaan tai tulevaan tilaan. Ulkotilat ovat yhtä tärkeä osa-alue kuin sisätilat. Niihin kannattaa panostaa, jotta saadaan hyvinvointia edistävä eheä kokonaisuus. 

Kerro tarpeesi, katsotaan miten voisin auttaa.

Yritysten suunnittelutarpeet voivat olla työtilan/toimiston

suunnittelua, terapeuttisten tilojen suunnittelua, asiakastilojen/aulatilojen suunnittelua.

Tai ehkä halutaan tarjota henkilökunnalle tila, jossa voivat käydä työpäivän aikana rentoutumassa. Tarve voi käsittää yksittäistä tilaa tai isompaa kokonaisuutta.

Kertokaa yrityksenne tarpeet, katsotaan miten

voisin auttaa.

Hinnoittelu tuntiperusteinen tai projektikohtainen.

 Niin pienet kuin isommat projektit.

MITÄ ON
BIOFILINEN SUUNNITTELU?

Biofilinen suunnittelu on ensisijaisesti ihmislähtöinen suunnittelutapa. Puhutaan ihmisen sisäistä tarpeista, jotka ovat kehittyneet evoluution kautta. Biofilisen suunnittelun lähtökohta on etsiä ratkaisut siihen, miltä tila tuntuu, mitä aisteja se stimuloi ja sitä kautta lisätä jokapäiväistä hyvinvointiamme. Hyvä elinympäristö tarkoittaa ekologisesti järkevää ympäristöä, jossa ihminen toimii osana suurempaa ekosysteemiä.

Biofilinen suunnittelu perustuu pitkälle tutkittuun ja kehitettyyn teoriaan. Suunnittelun ratkaisut tulee olla kestäviä, pitkäikäisiä, ekologisia ja turvallisia. Projektin luonteesta riippuen, tarkastellaan suunnitelman vaikutuksia ihmiseen ja

ympäristöön niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. 

Biofilisessa suunnittelussa tilan funktiota tutkitaan kuka tilaa käyttää, tilan sijainti, materiaalien vaikutus sisäilmaan ja ihmisiin, värit ja niiden vaikutukset, tilan visuaaliset vaikutukset kehoon ja mieleen, luonnonvalo, keinotekoinen valaistus, ääni-maisema, lämpö, ilmavirta, vuorokauden vaihtelut, luonnon elementit, sekä monia muita seikkoja.

Biofilisen suunnittelun terveysvaikutteiset hyödyt hyvinvointiin, on mahdollista saavuttaa erilaisista ympäristöistä ja lähtötilanteista huolimatta. 

Asiakas määrittelee raamit, jonka sisällä suunnittelu tapahtuu. Suunnitelman ei tarvitse olla biofilinen vaan voi olla myös ns. tavallinen suunnitelma. 

Se, kuinka käytännössä kaikki toteutetaan, riippuu projektista. Tähän ei ole olemassa yhtä ainoaa monistettavissa olevaa ratkaisua.