Ihmisläheinen ja yksilöllinen tilojen muotoilu paremman hyvinvoinnin puolesta. 

Tuomme suunnittelussa luonnon sisälle tai viemme tilan luontoon. 

Erikoisalamme on aistitilat, joka tarkoittaa että huomioimme suunnittelussa

 ihminen psykofyysisena olentona. Aistiärsykkeet vaikuttavat meihin kokonaisuutena luoden kehityksessämme muistijäljen. 

Mitä tarkoittaa Sensory Spaces - aistitilat?

 Sensory Space -luo tiloja jotka parantavat ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tutkimukset osoittavat että luonnolla on merkittävästi elämänlaatua parantava voima. Kuinka tämä saavutetaan mikäli pääsy luontoon on haastavaa tai mahdotonta?  

Luonnon mukaan ottaminen tavassamme suunnitella on keskeistä. Emme erottele selkeästi "sisällä" tai "ulkona", luonto tuodaan sinne missä sitä hyvinvoinnin kannalta tarvitaan. Laadukkaasti rakentamalla lisätty tai säilytetty/suojeltu luonto-ympäristö tuo kaikki hyvän elämän elementit käyttäjänsä äärelle ja lisää lukuisilla tavoilla hyvinvointia. 

Kenelle suunnittelemme

Suunnittelemme tiloja julkiselle sektorille, yrityksille sekä yksityisille asiakkaille. Kokemuksemme mahdollistaa isojen ja pienempien projektien toteuttamisen.

Erikoisalastamme huolimatta toteutamme myös muita projekteja.

Tällöin voidaan suunnittelussa otta mukaan tiettyjä pääpiirteitä soveltaa niitä monipuolisesti tavoitellessa tasapainoista ja harmoonista kokonaisuutta.

Kerro meille tarpeesi ja budjettisi, niin aloitetaan suunnittelu. 

Värit, materiaalit ja kasvit

 Suunnittelun lähtökohtana on aina asiakas ja asiakkaan tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet. Riippuen suunnitellun tilan funktiosta, onko se aktiivinen tila, passiivinen tila vai jotain siltä väliltä, lähdetään suunnittelussa huomioimaan värien ja materiaalien kautta, mitä tilalla halutaan saavuttaa, ja mitä aisteja nostaa erityisesti esille. 

Sensory Spaces Suomi / Finland

040-1412065

Tiimi

Andy Saxe - Coburg

Carita Ahonen

Seuraa

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 by Sensory Spaces. All rights reserved.