SensorySpaces_image036_web.jpg

Ihmislähtöistä, empaattista tilojen muotoilua

paremman hyvinvoinnin puolesta. 

 Sensory Spaces Finland Oy on design studio jonka 

erikoisalana on biophiliset aistitilat. 

Suunnittelussa huomioimme ihmisen psykofyysisenä olentona. 

Tuomme suunnittelussa luonnon sisälle tai viemme tilan luontoon.

Emme erottele käsitteitä "sisällä" tai "ulkona".

Laadukkaasti suunnitellulla ja lisätyllä luontoympäristöllä mahdollistetaan

parempi hyvinvointi ja merkityksellisempi arki. 

Tarjoamme sisustusarkkitehti- ja puutarhasuunnittelua, suunnittelu-palvelua sekä muotoilun palveluita kaikkiin tarkoituksiin. 

Fog and Nature

"We are facing nothing less than the collapse of the living world

that gave birth to our civilization. No-one wants that to happen, 

none of us can afford for it to happened.

What can we do?

Its quite simple.

To restore stability to our planet we must restore its biodiversity,

the very thing we have removed.

It is the only way out of this crisis we have created. 

We must RE-WILD the world."

Quote from

David Attenborough´s

 "A life on our planet"

SensorySpaces_image196_web.jpg

Suunnittelun osatekijät.

 Suunnittelun lähtökohtana on aina asiakas ja hänen tarpeensa, toiveensa ja budjetti. Prosessin alussa tutkitaan tulevan tilan funktio, sen eri osatekijöitä,

ennen kuin yksikään viiva on piirretty. Ilman tutkimista emme voi ymmärtää suunnitelmamme vaikutuksia tulevaan käyttäjään.

Tilan käyttötarkoitusta tutkitaan suhteessa siihen, onko tila aktiivisessa vai passiivisessa käytössä, materiaalien vaikutusta esim. sisäilmaan, niiden turvallisuutta käyttäjille, värit ja niiden vaikutusta tilaan ja käyttäjään, tilan visuaaliset vaikutukset, valo, ääni, ilmavirta, kasvien valinta ja niiden hoitotarve,

missä tila sijaitsee tai tulee sijaitsemaan ja.....

kyllä, lista on vielä pidempi.