TUETUN ASUMISYKSIKÖN AISTIPUUTARHAT, Joensuu

Tuetun asumisyksikön uudiskohteeseen suunniteltiin kaksi aistipuutarhaa atrium-muotoisiin sisäpihoihin. Suunnittelun lähtökohtana biofilinen aistisuunnittelu tulevien asukkaiden tarpeiden mukaan. ​

Puutarhat on jaettu kahteen alueeseen aktiivisuuden ja passiivisuuden mukaan. Tämä tarkoittaa että toinen tila kannustaa aktiiviseen vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Toinen tila mahdollistaa passiivisten aistien aktivoitumisen. Kokonaisuudessa on mm. huomioitu vuorokauden rytmit, vuodenaikojen vaihtelut, valo ja varjo, suojaa ja avointa tilaa sekä monia muita biofilisen aistisuunnittelun perusperiaatteita. Aistipuutarhat ovat myös esteettömiä tiloja jolloin sekä liikuntarajoitteiset että näkörajoitteiset voivat turvallisesti tulla osaksi luontokokemusta. Mikä tärkeintä asukkaiden turvallisuuden kannalta, he eivät eksy puutarhassa. ​

 

Aistipuutarhat tulevat muodostamaan oman mikroilmaston tulevaisuudessa, jolloin materiaalivalinnoissa on kiinnitetty huomio turvallisuuteen ja helppohoitoisuuteen. ​Puutarhojen kulkukäytävillä betonilaatoitus joka on projektin luonteen vuoksi kompromissi. Terassin rakenteet mäntyä jotka käsitellään luonnollisella puunsuoja-aineella ja annetaan patinoitua ajan kanssa. Kasvihuoneen ympärillä sekä pyöreä kävelylenkki on Softex-alustaa, joka aktivoi liikkumiseen ja fysiikan hahmottamiseen tarvittavia aisteja. Materiaalit on pyritty valitsemaan siten, että ne ovat yksinkertaisia, helppo pitää puhtaana, ovat käyttäjilleen turvallisia ja kestävät aikaa. 

 

Aistipuutarhojen tarkoitus on olla luonteva jatke sisätiloille. Puutarhat houkuttelevat runsaudellaan hakeutumaan ulos. Näin saadaan fyysisesti aktivoitua asukkaita ja samalla vaikutettua psyykkiseen hyvinvointiin. Aistipuutarhat tuovat arvoa arkeen paitsi asukkaille sekä siellä työtään tekeville, mutta ulkotilat antaa myös arvoa rakennukselle.