BIOFILINEN AISTISUUNNITTELU

Suunnittelun lähtökohtana on tila, loppukäyttäjä ja hänen tarpeensa, toiveensa ja budjetti. Prosessin alussa tutkitaan tilan funktioita, sen eri osatekijöitä, ennen kuin yksikään viiva on piirretty.

Yhteiskuntamme on täyttynyt valtavasta määrästä ärsykkeitä, jotka usein ovat meitä haittaavia, mutta emme sitä tiedosta. Oireilemme eri tavoilla, fyysisesti ja psyykkisesti. Kohentamalla elinympäristöämme oikeilla asioilla, pala kerrallaan, vaikutamme parantavasti omaan hyvinvointiimme. Sen hyöty on pitkäkestoista, siten arvokasta monella mittarilla.

Elinympäristöön lisätty luonto, joka suorasti tai epäsuorasti, tuottaa käyttäjälleen lähes samanlaisen vaikutuksen kuin, jos menisi fyysisesti luontoon. Luonnon elementtien lisääminen erilaisilla keinoilla, antaa käyttäjälleen täysin uudenlaisen

mahdollisuuden kehittää omaa hyvinvointiaan.

Laadukkaasti rakentamalla lisätty luontoympäristö on todettu lisäävän elpymiskykyä, se alentaa stressitasoa, parantaa yöunia ja se näyttää parantavan keskittymiskykyä joka aiemmin on voinut olla hyvin huono, niin lapsilla kuin aikuisilla. Mieliala kohenee, ja moni kokeekin jaksavansa päivittäiset haasteet paremmin. On myös näyttöä siitä, että immuunijärjestelmä paranee kun olemme tekemisissä

luonnon mikrobien kanssa.  

Aistisuunnitelulla vaikutamme kaikkiin pääaisteihin;

näkö-, kuulo-, maku-, tunto-, ja hajuaisteihin.

Kaikkien aistien tulisi saada suoria tai alitajuisia ärsykkeitä, riippuen suunnittelun painopisteestä. 

Edellisten lisäksi tulee huomioida proprioseptiiviset, viskeraaliset sekä vestibulaariset aistit. Nämä ovat liikkumiseen, tasapainoon ja kehon sisäiseen aisti-informaatioon vaikuttavia aisteja. 

BIOFILINEN AISTISUUNNITTELU
LYHYESTI

SUORA LUONTOKOKEMUS

Tarkoittaa sitä mitä koet kun olet luonnossa tai luontoa imitoivien elementtien äärellä. Vesi, tuuli, ilma, valo, kuumuus, viileys, kokemuksellisuus jne. kaikki ovat osana suoraa aistivälitteistä kokemusta. Voidaan soveltaa niin sisä-, kuin ulkotiloissa.

EPÄSUORA LUONTOKOKEMUS

Tarkoittaa miten koetaan luonto. Se tulee käyttämällä luonnollisia värejä, paikallisia, luonnollisia materiaaleja, hyödyntäen ajan tuoma muutos ja patina materiaalissa, luonnon kuvien, äänen, valon ja ilman simulointi jne. Näillä muodostetaan vahva moniaistinen epäsuora luontokokemus. 

KOKEMUS TILASTA JA PAIKASTA

Tarkoittaa näkymiä, kuinka koet tilaa ja paikkaa, onko suojaa vai avointa tilaa, siirtymätilat, tilan integroituminen olemassa olevaan, onko kaaosta vai järjestystä jne. Kulttuurinen sidonnaisuus tilaan ja paikkaan on ihmisen identiteetille tärkeää. 

AISTIT

Luonteva osa ihmisen biologiaa, jota harvoin edes ajatellaan. Muistijäljen syntymiseen vaikuttaa kaikki aistit. Niistä rakentuu se, miten asioita koetaan ja miltä ne tuntuu. Ne nousevat tärkeiksi kun suunnitellaan erityistarpeita varten.