Välineet

merkitykselliseen

muutokseen.

BIOFILIAN KEHITYS

Erich Fromann käytti sanaa biofiliaa konseptikäsitteenä ensimmäisen kerran kirjassaan

 ” The Anatomy of Human Destructiveness” (1973).

Siitä kehittyi biofilian käsitteet, jossa nähtiin ihmisen evoluution kautta kumpuava sisäinen tarve olla yhteydessä luontoon. Fromann ymmärsi luonnon hyvinvointia edistävänä tekijänä, joka vahvisti ihmisen kykyä empaattiseen vuorovaikutukseen luonnon ja kaiken elollisen kanssa.

Edward O. Wilson käsitteli kirjassaan ”Biophilia” (1984) mm. huomioistaan maalta kaupunkiin muuttamisen seurauksista ihmisten lisääntyneeseen stressiin ja muihin oireisiin. Aihe, joka yhä edelleen on ajankohtainen. Alettiin ymmärtää vielä syvemmin ihmisen tarvetta luonnon läheisyyteen ja sen hyvinvointia edistävää vaikutusta. Wilson totesi, että luonto antaa elämälle merkitystä, se täyttää meidän kognitiivisia, esteettisiä ja sisäisiä tarpeita. Ihmisellä on synnynnäinen tarve kuulua luontoon. Se auttaa kehittämään empaattisia kykyjä kaikkea elävää kohtaan.

 

1995 Stephen R. Kellert ja Edward O. Wilson kirjassaan ”The Biophilia Hypothesis” kehittivät lopulta biofilian teorian ja hypoteesin sellaiseen muotoon, joka tänäänkin toimii merkittävänä työvälineenä niin arkkitehtien, sisustusarkkitehtien kuin suunnittelijoiden parissa.

 

Joten biofilinen suunnittelu perustuu tutkittuun, testattuun ja pitkälle kehitettyyn teoriaan ja tietoon. On myös ymmärrettävä, että biofilinen suunnittelu tarkoittaa niin paljon enemmän, kuin pelkästään kasvien lisääminen tilaan. Kasvi ei tee tilasta biofilisen. 

BIOFILISEN SUUNNITTELUN
VAIKUTUKSET

Yhteiskuntamme on täyttynyt valtavasta määrästä ärsykkeitä, jotka usein ovat meitä haittaavia, mutta emme sitä tiedosta. Oireilemme eri tavoilla, fyysisesti ja psyykkisesti. Kohentamalla elinympäristöämme oikeilla asioilla, pala kerrallaan, vaikutamme parantavasti omaan hyvinvointiimme. Sen hyöty on pitkäkestoista, siten arvokasta monella mittarilla.

Elinympäristöön lisätty luonto, joka suorasti tai epäsuorasti, tuottaa käyttäjälleen lähes samanlaisen vaikutuksen kuin, jos menisi fyysisesti luontoon. Luonnon elementtien lisääminen erilaisilla keinoilla, antaa käyttäjälleen täysin uudenlaisen

mahdollisuuden kehittää evoluution kautta syntyneitä tarpeita.

Laadukkaasti rakentamalla lisätty luontoympäristö on todettu lisäävän elpymiskykyä, se alentaa stressitasoa, parantaa yöunia ja se näyttää parantavan keskittymiskykyä, joka aiemmin on voinut olla hyvin huono, niin lapsilla kuin aikuisilla. Mieliala kohenee, ja moni kokeekin jaksavansa päivittäiset haasteet paremmin. On myös näyttöä siitä, että immuunijärjestelmä paranee, kun olemme tekemisissä luonnon mikrobien kanssa.  

Aistisuunnitelulla vaikutamme kaikkiin pääaisteihin;

näkö-, kuulo-, maku-, tunto-, ja hajuaisteihin sekä liikkumiseen, tasapainoon ja kehon sisäiseen aisti-informaatioon vaikuttavia aisteja.

Kaikkien aistien tulisi saada suoria tai alitajuisia ärsykkeitä, riippuen suunnittelun painopisteestä. 

BIOFILINEN SUUNNITTELU LYHYESTI

Spacious Living Room
Suora luontokokemus

LUONTO TILASSA

Tällä tarkoitetaan keinoja ja ratkaisuja, jolla voidaan lisätä tai simuloida luonnossa ilmeneviä asioita tilaan. Etsitään keinoja, miten luodaan mm. visuaalinen yhteys luontoon, muu aistivälitteinen yhteys luontoon, luonnon liikkeiden simulointi, lämpö ja ilmavirta, veden läsnäolo, dynaaminen & hajavalo, luonnonvalo ja muita keinoja jolla luodaan yhteys luonnon järjestelmiin.

Wooden Bench
ep%C3%A4suora%20luontokokemus_edited.png

LUONNON ANALOGIAT

Keinot ja välineet jolla luodaan materiaalinen yhteys luonnollisiin elementteihin tilassa ja paikassa. Siihen liittyy myös vahvasti miten materiaalit stimuloi meitä aistien kautta.

Bedroom
kokemus tilasta ja paikasta.png

TILAN LUONNE

Tarkoittaa keinoja jolla pyritään vastaamaan siihen miltä tuntuu tilassa, minkälaisia alitajuisia signaaleja tilasta saadaan. Nämä asiat ruokkii niitä sisäisiä tarpeita, jotka tekevät tilasta kokemuksellisen.

Logo musta-kulta@2x.png