Biofilian perusteet

Biofilinen suunnittelu on ensisijaisesti ihmislähtöinen suunnittelutapa.

Puhutaan ihmisen sisäisitä tarpeista, jotka ovat kehittyneet evoluution kautta.

Biofilia on lyhyesti luonnollisten ilmiöiden simulointia tilaan tai paikkaan.

Biofilisen suunnittelun lähtökohta on etsiä ratkaisut siihen, miltä tila tuntuu, mitä aisteja se stimuloi ja sitä kautta lisätä jokapäiväistä hyvinvointiamme.

Hyvä elinympäristö tarkoittaa myös ekologisesti järkevää ympäristöä, jossa ihminen toimii osana suurempaa ekosysteemiä.

Biofilinen suunnittelu perustuu pitkälle tutkittuun ja kehitettyyn teoriaan.

Suunnittelun ratkaisut tulee olla kestäviä, pitkäaikaisia, ekologisia ja turvallisia. Suunnitelman vaikutukset tutkitaan sekä ihmisen ja ympäristön kannalta.

Biofilisessa suunnittelussa tilan funktiota tutkitaan kuka tilaa käyttää, tilan sijainti, materiaalien vaikutus sisäilmaan ja ihmisiin, värit ja niiden vaikutukset, tilan visuaaliset vaikutukset kehoon ja mieleen, luonnonvalo, keinotekoinen valaistus, äänimaisema, lämpö, ilmavirta, vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut, luonnon elementit sekä monia muita seikkoja.

Biofilisen suunnittelun terveysvaikutteiset hyödyt hyvinvointiin on tutkittu paljon ja on todettu sen positiiviset vaikutukset hyvinvointiin erilaisista ympäristöistä ja lähtötilanteista huolimatta. Se kuinka käytännössä kaikki toteutetaan, riippuu projektista. Tähän ei ole olemassa yhtä ainoaa monistettavissa olevaa ratkaisua.

Biofilisen suunnittelun vaikutukset

Yhteiskuntamme on täyttynyt valtavasta määrästä ärsykkeitä, jotka usein ovat meitä haittaavia, mutta emme sitä tiedosta. Oireilemme eri tavoilla, fyysisesti ja psyykkisesti.  Kohentamalla elinympäristöämme oikeilla asioilla, pala kerrallaan, vaikutamme parantavasti omaan hyvinvointiimme. Sen hyöty on pitkäkestoista, siten arvokasta monella mittarilla.

Elinympäristöön lisätty luonto, joka suorasti tai epäsuorasti, tuottaa käyttäjälleen lähes samanlaiset vaikutukset kuin jos menisi fyysisesti luontoon. Luonnon elementtien lisääminen erilaisilla keinoilla, antaa käyttäjälleen täysin uudenlaisen mahdollisuuden kehittää evoluution kautta syntyneitä tarpeita. 

Suunnittelulla vaikutetaan kaikkiin aisteihin, koska ne ovat tämän päivän rakennetussa ympäristössä muutenkin heikentyneet. Laadukkaasti rakentamalla lisätty luontoympäristö on todettu lisäävän elpymiskykyä, alentaa stressitasoja, parantaa yöunia niin lapsilla kuin aikuisilla, mieliala kohenee jonka seurauksena moni kokeekin jaksavansa päivittäiset haasteet paremmin. On myös näyttöä siitä, että immuunijärjestelmä paranee kun olemme tekemisissä luonnon mikrobien kanssa.

Luonnossa oleminen laskee:
  • Pulssia 15 %
  • Stressihormoneja 8 %
  • Verenpainetta
  • Ärtyneisyyttä
Parantaa keskittymiskykyä .

Biofilisen teorian kehitys

Frich Fromann käytti sanaa "biophilic" konseptikäsitteenä ensimmäisen kerran kirjassaan " The Anatomy of Human Destructiveness " ( 1973 ). Siitä kehittyi biofilian käsitteet, jossa nähtiin ihmisen evoluution kautta kumpuava sisäinen tarve olla yhteydessä luontoon. Fromann ymmärsi luonnon hyvinvointia edistävänä tekijänä, joka vahvisti ihmisen kykyä empaattiseen vuorovaikutukseen luonnon ja kaiken elollisen kanssa.

Edward O. Wilson käsitteli kirjoissaan " Biophilia " ( 1984 ) mm. huomioitaan maalta kaupunkiin muuttamisen seurauksista ihmisten lisääntyneeseen stressiin ja muihin oireisiin. Aihe, joka yhä edelleen on ajankohtainen. Alettiin ymmärtää vielä syvemmin ihmisen tarvetta luonnon läheisyyteen ja sen hyvinvointia edistävää vaikutusta. Wilson totesi, että luonto antaa elämälle merkityksen, se täyttää meidän kognitiivisia, esteettisiä ja sisäisiä tarpeita. Ihmisellä on synnynnäinen tarve kuulua luontoon. Se auttaa kehittämään empaattisia kykyjä kaikkea elävää kohtaan. 

1995 Stephen R. Kellert ja Edward O. Wilson kirjassaan" The Biophilia Hypotesis " kehittivät lopulta biofilian teorian ja hypoteesiin sellaiseen muotoon, joka tänäänkin toimii merkittävänä työvälineenä niin arkkitehtien, sisustusarkkitehtien kuin suunnittelijoiden parissa.

Biofilinen suunnittelu perustuu tutkittuun, testattuun ja pitkälle kehitettyyn teoriaan ja tietoon. On myös ymmärrettävä, että biofilinen suunnittelu tarkoittaa niin paljon enemmän kuin pelkästään kasvien lisäämistä tilaan.

Biofilista muotoilua paremman hyvinvoinnin puolesta 

Carita Ahonen

info(a)sensoryspaces.fi

Sensory Spaces Finland Oy

Mizimuzu Design

Kuopio / Joensuu /Suomi

Y-tunnus:

3172942-7

  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

© 2020-2022 Sensory Spaces Finland Oy. All rights reserved.