top of page
saviseinä beige.jpg

"Biofilisella suunnittelulla kunnioitetaan

ihmisen terveyttä ja

luonnon monimuotoisuutta,

toimien näiden yhdistävänä siltana."

- Carita

BIOPHILIA -Biofilia

Biofilinen suunnittelu on tietoinen yritys tulkita ihmisen sisäistä tarvetta luontaiseen yhteyteen luonnon järjestelmiin ja prosesseihin – eli biofiliaksi – rakennetun ympäristön suunnittelussa. Ihmisen psykologian perusta, perustuu vaistomaisiin reaktioihin luonnonmaailmassa. Aivomme ovat evoluutionaalisesti valmiita etsimään paikkoja, jotka ovat hyödyllisiä terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Olemme kuitenkin teollistumisen myötä kadottaneet tämän kyvyn, jonka seurauksena ilmenee fyysistä ja psyykkistä huonovointisuutta. Biofilinen suunnittelu ei ole uusi tapa rakentaa, se on uusi tapa ajatella ja sisällyttää tarkoituksellisia kokemuksia, jotka yhdistävät ihmiset paikkaan.

Suunnittelu on prosessina haastava. Moni tulkitsee biofilian kasvien lisäämisenä, mutta se on vain pintaraapaisu asiaan. On toki useita tapoja tulkita biofiliaa, riippuen missä päin maailma on, sen paikan kulttuurista, ympäristön asettamista haasteista, loppukäyttäjän erityistarpeet ym. Suunnittelussa tarvitaan empatiaa jotta voidaan ymmärtää miten luodaan ympäristöjä, jotka parantavat meidän kaikkien hyvinvointia samalla huomioiden luonnon tila. Biofilia on tärkeä osa tasapainoista ja hyvinvoivaa elämää. Pitkän tähtäimen hyödyt ihmiselle ovat jo tutkimustenkin mukaan suuret. Biofilinen suunnittelu on monien tekijöiden summa, josta muodostuu tukipilarit hyvälle arjelle. Esimerkiksi toimintaterapeuttinen leikkihuone lapselle osoitti sen, miten valtava vaikutus hyvin suunnitelulla ympäristöllä on lapsen kehitykselle ja ennen kaikkea henkiselle hyvinvoinnille ja voimaantumiselle.

Ohessa on tiivistettynä suunnittelun kolme pääkohtaa, joka on yksi tapa tulkita biofilian teoriaa. Pääkohdat pitävät sisällään lukuisia atribuutteja, joita sovelletaan projektikohtaisesti ja jotka toimivat suunnittelua ohjaavina välineinä. Suunnittelua ohjaa myös allekirjoitetut julistukset, jotka tunnustuvat luonnon monimuotoisuuden hätätilan. Asiakkaita rohkaisen ottamaan omalta osaltaan osaa tähän tärkeään työhön projektien tiimoilta. Voit tutustua julistusten tavoitteisiin täältä.

Biophilic Magazine-julkaisussa on SSFO:n ensimmäinen oma pieni julkaisu. Pyrin pari kolme kertaa vuodessa, blogin lisäksi, kirjoittelemaan enemmän biofiliasta ja suunnittelukohteista. Julkaisu on ladattavissa täältä.

saviseinä beige.jpg

KENELLE?

Biofilinen suunnittelun periaate on se, että siellä missä ihminen toimii,

sinne voidaan suunnittelua soveltaa.

SINUN KOTISI.

Biofilinen suunnittelu sopii silloin kun suunnitellaan omaa kotia. Mikäli olet kiinnostunut suunnittelusta, jossa otetaan huomioon hyvinvointia edistäviä asioita, tehdään tarkkoja materiaalivalintoja tavoitteena luoda harmoninen ympäristö, jossa ei unohdeta suunnittelun vaikutusta luontoon, biofilia on sinua varten. Koti on yksi elämän tärkein paikka. Hyvällä suunnittelulla luodaan ympäristö, joka tuo arkeen hyvinvointia. Koti ei vain ole katto pään päällä, se on paikka, jossa muistot syntyvät. Mitä aikaisemmassa vaiheessa suunnittelija pääsee mukaan, sen parempi lopputuloksen kannalta. 

Oli kyse remontista tai uudiskohteesta. Suunnitellaan sinulle persoonallinen ja yksilöllinen koti. 

JULKISET TILAT.

Julkiset tilat kuten työpaikat, palvelutalot, päiväkodit, koulut, terveydenhuollon sektori jne. toimitiloja suunnittelussa tarvitaan tänä päivänä erilaista lähestymistapaa. Biofilisella suunnittelulla tuodaan arvoa ei pelkästään tiloihin tai niiden käyttäjille, vaan ennen kaikkea myös ulospäin näkyvälle brändiarvoille. Kun halutaan olla osallisena muutokselle, jossa huomioidaan luonnon kuormituksen minimointi sekä ihmisen hyvinvointi, biofilinen suunnittelu on keskeinen tekijä siihen pääsemiseen. 

saviseinä beige.jpg

Sensory Spaces

- home & lifestyle

Oheisesta linkistä voit ladata ensimmäisen

Biophilic Magazine-julkaisun.

saviseinä beige.jpg

SUUNNITTELUN KOLME PÄÄKOHTAA

LUONTO TILASSA

Etsitään keinoja ja ratkaisuja joilla luodaan mm. visuaalinen yhteys luontoon, muu aistivälitteinen yhteys luontoon, luonnonvalon, keinotekoinen valaistus, värimaailma, vuorokauden ja vuodenajan vaihtelut sekä lukuisia muita atribuutteja.

LUONNON ANALOGIAT

Keinot ja välineet joilla luodaan materiaalinen yhteys luonnollisiin elementteihin tilassa ja paikassa. Siihen liittyy vahvasti miten materiaalit stimuloi meitä aistien kautta.

TILAN LUONNE

Tarkoittaa keinoja, joilla pyritään vastaamaan siihen miltä tuntuu tilassa, minkälaisia alitajuisia signaaleja tilasta saadaan. Nämä asiat ruokkivat niitä sisäisiä tarpeita, jotka tekevät tilasta kokemuksellisen.

saviseinä beige.jpg
Kew Declaration on Reforestation for Biodiversity,
Carbon Capture and Livelihoods

Over 3,000 global experts, organisations and concerned citizens led by the Royal Botanic Gardens Kew and Botanic Gardens Conservation International (BGCI) have joined together to support the Kew Declaration on Reforestation for Biodiversity, Carbon Capture and Livelihoods. Building on a Ten golden rules for reforestation (Di Sacco et al., 2021), the Kew Declaration aims to promote policies and frameworks to protect intact forests and ensure effective restoration strategies to safeguard biodiversity, mitigate climate change and improve livelihoods. The Declaration, published in Plants, People, Planet today, was co-signed by 423 organisations and 2,612 individuals representing scientists, botanic gardens, conservation and social development NGOs, foresters, tree planting programmes, seed and nursery trades, reforestation financiers and policy specialists from 114 countries worldwide. Signatories include 1t.org, the IUCN World Commission on Protected Areas, the World Agroforestry Center, Plan Vivo, Ecosia and the Royal Society for the Protection of Birds.

The Kew Declaration is based on a synthesis and conclusions of discussions held at the ‘Reforestation for Biodiversity, Carbon Capture and Livelihoods’ conference (online, February 2021) and on evidence presented in the published scientific literature. The aim of the Kew Declaration is to protect biodiversity, mitigate carbon emissions and climate change, and improve livelihoods by promoting a framework and policies that ensure protection of intact forests and adoption of effective restoration strategies that further these three goals.

Please download the declaration and supporters here:

Kew declaration

Kew declaration supporting information

saviseinä beige.jpg

SUUNNITTELUA OHJAAVAT JULISTUKSET

Built Environment Declare Climate and Biodiversity Emergency

Sensory Spaces on allekirjoittanut julistuksen, jolla tunnustetaan luonnon hätätila ja suunnittelijoiden vastuusta edistää toimia joilla ympäristövaikutuksia hillitään. Aihe on linjassaan yrityksen omien, jo olemassa olevien arvojen mukaan. Biofilinen suunnittelu on aina luontoa huomioivaa, sillä pyritään ekologisiin ratkaisuihin ja ihmiselle turvallisten materiaalien käyttämiseen.

bottom of page