top of page
saviseinä beige.jpg
  • Writer's pictureby Carita

Reforestation for Biodiversity, Carbon capture and Livelihoods-julistus.

Päivitetty: 7. kesäk. 2022

Muutos alkaa pienistä askeleista!Sensory Spaces allekirjoitti Kew'n julistuksen, joka perustuu "Reforestation for Biodiversity, Carbon Capture and Livelihoods" -konferenssissa (helmikuu 2021) käytyjen keskustelujen synteesiin ja johtopäätöksiin sekä julkaistussa tieteellisessä kirjallisuudessa esitettyyn näyttöön. Maailmanlaajuinen vaikea tilanne, joka heijastuu Ukrainan sodan seurauksista, uhkaa jättää allensa ilmastomuutoksen akuutin tilanteen. Nämä ovat erittäin haastavia asioita kaikki, mutta emme silti saisi unohtaa, että tulevaisuutemme on riippuvainen siitä, minkälaisia ilmastotoimia jokainen osaltaan tekee päivittäisessä elämässä. Tällä kommentilla tarkoitan niitä pieniä valintoja tai tekoja, joita kaikki voimme tehdä, jotka osaltaan vaikuttavat isossa kuvassa.


Kew'n julistuksen tavoitteena on suojella biologista monimuotoisuutta, lieventää hiilidioksidipäästöjä ja ilmastonmuutosta sekä parantaa toimeentuloa edistämällä tekojen ja puitteiden kautta ratkaisuja, jotka takaavat ehjien metsien suojelun ja tehokkaiden ennallistamisstrategioiden hyväksymisen, jotka edistävät näitä kolmea tavoitetta. Blogin kirjoitus on tiivistelmän julistuksesta ja mitä se tarkoittaa yrityksen toiminnassa.

Teema ei katoa minnekään, päinvastoin.
"We are facing nothing less than the collapse of the living world

that gave birth to our civilization.

No-one wants that to happen, none of us can afford

for it to happened.​

What can we do?


​Its quite simple.


To restore stability to our planet we must restore its biodiversity,

the very thing we have removed.

It is the only way out of this crisis we have created.

We must RE-WILD the world."

Quote from David Attenborough´s

"A life on our planet"
Allekirjoituksen tavoitteet Sensory Spacen suunnittelussa.

David Attenboroughin sanat ovat jättäneet voimakkaan jäljen ja halun tavoitella omassa toiminnassa tekoja, joilla vaikuttaa näihin polttaviin haasteisiin niin henkilökohtaisesti kun yrityksen arvojen osalta. Vaikka julistus on allekirjoitettu 2021, se ohjaa edelleen toimintaa ja sitä, mihin suuntaan suunnittelua pyritään viemään. Ulkotilojen suunnittelussa Sensory Spaces noudattaa ”Puiden istuttamisen 10 kultaista sääntöä” sekä tukee suunnittelullaan luonnonmonimuotoisuutta julistuksen tavoitteiden mukaisesti, siten kun se on yrityksen palvelutarjonnassa ja projektikohtaisesti mahdollista.


Asiakkaita kannustan olemaan rohkeita ja ottamaan askeleen kohti luonnon monimuotoisuuden tukemista siten, kun se omalta osalta on mahdollista. Käytännössä se voi tarkoittaa esim. ulkotilojen suunnittelussa sitä, että jokin osa jätetään ns. luonnontilaan, joka turvaa suojan ja ruokalähteen hyönteisille.
Eettiset menettelyohjeet luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Asiakkaille on kehitetty menettelyohjeet, tai ohjeistukset, joiden avulla on helppo ymmärtää mitä käytännössä tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden suojeleminen tai lisääminen omassa projektissa. Pienetkin teot ovat tärkeitä isossa kuvassa.


  • Sitoudun noudattamaan eettisen menettelyohjeessa esitettyjä kohtia.

  • Sitoudun suunnitelmiin ja pyrkimykseen parantamaan/säilyttämään luonnon monimuotoisuus yksilötasolla.

  • Sitoudun auttamaan luonnon monimuotoisuuden, hyönteisten ja luonnollisen luonnon säilyttämisen valitulla alueella ja paikalla.

  • Sitoudun antamaan luvan istuttaa vähintään yksi luonnon monimuotoisuuteen parhaiten soveltuva natiivipuu puutarhaan.

  • Sitoudun antamaan luvan käyttää kasvilajeja min. 50 % suunnitelmasta, jotka parantavat luonnonvaraisia ravinnonlähteitä, antavat suojaa tai joilla on myönteisiä vaikutuksia luonnon hyönteiskannalle ja jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta.

  • Sitoudun luonnolliseen kasvattamiseen, joka tarkoittaa, että missään olosuhteissa EI käytetä kemiallisia torjunta-aineita tai muita luonnolle ja hyönteisille haitallisia kemikaaleja. Tähän sisältyy nurmikon ajaminen fossiilista polttoainetta käyttävillä koneilla.

  • Sitoudun pitämään huolta puutarhasta sen luonnosta ja hyönteiseliölajeista parhaalla mahdollisella tavalla luonnon omilla ehdoilla.

Kun asiakas sitoutuu suunnittelussa näihin ohjeisiin, Sensory Spaces Finland Oy vuorostaan sitoutuu lahjoittamalla yhden puun/asiakasprojekti vuosittain valittuun kohteeseen maailmassa, tai istuttamalla paikallisesti valittuun kohteeseen puun/asiakasprojekti, tukemaan osaltaan allekirjoitettua julistusta.
Julistuksen sisältö.

“Kew Declaration on Reforestation for Biodiversity,

Carbon Capture and Livelihoods

Over 3,000 global experts, organisations and concerned citizens led by the Royal Botanic Gardens Kew and Botanic Gardens Conservation International (BGCI) have joined together to support the Kew Declaration on Reforestation for Biodiversity, Carbon Capture and Livelihoods. Building on a Ten golden rules for reforestation (Di Sacco et al., 2021), the Kew Declaration aims to promote policies and frameworks to protect intact forests and ensure effective restoration strategies to safeguard biodiversity, mitigate climate change and improve livelihoods.

The Declaration, published in Plants, People, Planet today, was co-signed by 423 organisations and 2,612 individuals representing scientists, botanic gardens, conservation and social development NGOs, foresters, tree planting programmes, seed and nursery trades, reforestation financiers and policy specialists from 114 countries worldwide. Signatories include 1t.org, the IUCN World Commission on Protected Areas, the World Agroforestry Center, Plan Vivo, Ecosia and the Royal Society for the Protection of Birds.

The Kew Declaration is based on a synthesis and conclusions of discussions held at the ‘Reforestation for Biodiversity, Carbon Capture and Livelihoods’ conference (online, February 2021) and on evidence presented in the published scientific literature. The aim of the Kew Declaration is to protect biodiversity, mitigate carbon emissions and climate change, and improve livelihoods by promoting a framework and policies that ensure protection of intact forests and adoption of effective restoration strategies that further these three goals.”"Yli 3 000 maailmanlaajuista asiantuntijaa, organisaatiota ja huolestunutta kansalaista Royal Botanic Gardens Kew'n ja Botanic Gardens Conservation Internationalin (BGCI) johdolla on liittynyt yhteen tukemaan Kew'n julistusta metsittämisestä biologisen monimuotoisuuden, hiilidioksidin talteenoton ja elinkeinojen edistämiseksi. Kew'n julistus perustuu kymmeneen kultaiseen metsänistutuksen sääntöön (Di Sacco et al., 2021), ja sen tavoitteena on kehittää käytänteitä ja menettelytapoja koskemattomien metsien suojelemiseksi ja varmistaa tehokkaat ennallistamisstrategiat biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja toimeentulon parantamiseksi. Tänään Plants, People, Planet -lehdessä julkaistun julistuksen allekirjoitti 423 organisaatiota ja 2 612 henkilöä, jotka edustivat tiedemiehiä, kasvitieteellisiä puutarhoja, luonnonsuojelu- ja sosiaalisen kehityksen kansalaisjärjestöjä, metsänhoitajia, puiden istutusohjelmia, siemen- ja taimitarhakauppoja, metsänistutusrahoittajia ja politiikan asiantuntijoita. 114 maasta ympäri maailmaa. Allekirjoittajia ovat muun muassa 1t.org, IUCN:n suojelualueiden maailmankomissio, World Agroforestry Center, Plan Vivo, Ecosia ja Royal Society for the Protection of Birds.​

Kew'n julistus perustuu "Reforestation for Biodiversity, Carbon Capture and Livelihoods" -konferenssissa (online, helmikuu 2021) käytyjen keskustelujen synteesiin ja johtopäätöksiin sekä julkaistussa tieteellisessä kirjallisuudessa esitettyyn näyttöön. Kew'n julistuksen tavoitteena on suojella biologista monimuotoisuutta, lieventää hiilidioksidipäästöjä ja ilmastonmuutosta sekä parantaa toimeentuloa edistämällä puitteita ja politiikkoja, jotka takaavat ehjien metsien suojelun ja tehokkaiden ennallistamisstrategioiden hyväksymisen, jotka edistävät näitä kolmea tavoitetta."

(vapaasti suomennettu)

19 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki