Introducing Sensory Spaces Finland Oy

Ihmisen käsitys itsestään ja ympäröivästä maailmasta muodostuu

aistien aiheuttamista ärsykkeistä.

Näiden kautta syntyy muistikokemus.

Voimme pitää aistien välittämiä kokemuksia itsestään selvinä,

mutta maailma ei näyttäydy kaikille samanlaisena.

Yhteiskuntamme on täyttynyt mitä erilaisista ärsykkeistä, jotka usein ovat meitä haittaavia,

mutta emme sitä tiedosta. Oireilemme mitä erilaisimmilla tavoilla, fyysisesti ja psyykkisesti.

Kohentamalla elinympäristöämme oikeilla asioilla, pala kerrallaan,

vaikutamme parantavasti myös omaan hyvinvointia.

Sen vaikutukset ovat pitkäkestoisia, siten arvoikkaita monella mittarilla.

Luonnon merkittävästi hyvinvointia ja elämänlaatua parantavasta vaikutuksesta on saatu näyttöä

lukuisissa tutkimuksissa. Luonnossa liikkuminen mm. alentaa verenpainetta, stressiä,

rauhoittaa levotonta mieltä, kehittää kaikkia aisteja ja tasapainoa.

Mitä enemmän viettää aikaa luonnossa, sen pidempään vaikutukset kestävät.

Elinympäristöön lisätty luonto, joka suorasti tai epäsuorasti, tuottaa käyttäjälleen

lähes samanlaisen vaikutuksen kuin, jos menisi fyysisesti luontoon.

Luonnon elementtien lisääminen erilaisilla keinoilla, antaa käyttäjälleen täysin uudenlaisen

mahdollisuuden kehittää hyvinvointia edistävää luontosuhdettaan.

Laadukkaasti rakentammalla lisätty luontoympäristö on todettu lisänneen

käyttäjiensä elpymiskykyä, alentanut stressitasoa, parantanut yöunia ja se  näyttää parantavan keskittymiskykyä, niin lapsilla kuin aikuisilla.

Mieliala kohenee, ja moni kokeekin jaksavansa päivittäiset haasteet paremmin.

On myös näyttöä siitä, että immuunijärjestelmä paranee kun

olemme tekemisissä luonnon mikrobien kanssa.  

Aistit

Aistitilojen avulla haluamme vaikuttaa kaikkiin pääaisteihin;

näkö-, kuulo-, maku-, tunto-, ja hajuaisteihin.

Kaikkien aistien tulisi saada suoria tai alitajuisia ärsykkeitä,

riippuen suunnittelun painopisteestä. 

Mikäli suunnittelemme tiloja erityisryhmille, suunnittelussa voidaan huomioida edellisten lisäksi proprioseptiiviset, viskeraaliset sekä vestibulaariset aistit. Nämä ovat liikkumiseen, tasapainoon ja kehon sisäiseen

aisti-informaatioon vaikuttavia aisteja. 

Muut vaikuttavat tekijät.

Suunnittelussa otetaan huomioon mm. valo, ilmavirta, ääni, visuaaliset näkökulmat,

päivä/yö, aktiivinen vai pasiivinen tila, muutamia asioita mainitaksemme.

Suunnittelu on monikerroksinen prosessi. 

Luonnon parantava voima eli kasvit ovat hyvin tärkeä osa aistisuunnittelua ja mitä tahansa suunnittelua. Kasvit valitaan sen mukaan mikä niiden tehtävä tulee olemaan.

Voidaan valita ilmaa puhdistavia kasveja, rehevyyttä tilaan tuovia kasveja tai esim. hyötykasveja.  Sinun ei tarvitse olla viherpeukalo pärjätäksesi jatkossa kasvien kanssa. Suunnittelemme kaiken mahdollisimman helppohoitoiseksi ja kevyeksi jatkotoimenpiteiden osalta. Tarjoamme myös huoltosopimuksia jolloin sinun tarvitsee vain nauttia kasvusta.

Materiaalit on tärkeä osa mm. toimivuuden, huollon, ulkonäön ja kokemuksellisuuden näkökulmista. Sen tehtävä aistivälittäjänä on useissa kohteissa tärkeä

kuten esim. taktiilisena tai haptisena havaintovälineenä.  

Suunnittelussa huomioidaan materiaalien ekologisuus ja luonnonmukaisuus.

On kohteita joissa valinnat on tehtävä muulla perustelulla.

Tällöin puhutaan mm. muovien valinnoista. 

Värien maailma on erityisen tarkkaa aistitiloja suunnitellessa. Se mikä on toiselle virkistävää, voi olla toiselle ahdistavaa. Väreillä ja materiaaleilla luodaan tunnetiloja. Liian suurina ja voimakkaina pintoina, ne voivat tuntua hyökkääviltä jolloin muistijälki aiheutta epämääräisiä olotiloja. Liian olematon tai laimea taas ei toimi aistivälittäjänä. Suunnitelussa ei mennä ääripäästä toiseen, ellei siihen ole jokin syy.

Toimintatapamme skaalautuu niin pieniin kuin isoihin projekteihin.

Sinulla ei tarvitse olla erityistarpeita, haluat silti ympäristön joka tuo sinulle hyvän olon tunnetta päivittäin. Haemme ratkaisuja jokaiseen budjettiin sopivalla tavalla.

Asuit sitten vuokralla, omistusasunnossa, maalla, kaupungissa, oli tila sisällä tai ulkona,

oli kyse julkisen sektorin asiakkaasta, yrityksestä tai yksityisen asiakkaan tarpeista,

voimme suunnitella ja rakentaa sellainen ympäristö jolla on arvoa. 

Ota siis yhteyttä, katsotaan miten voisimme auttaa sinua. 

info(at)sensoryspaces.fi

Human centered bespoke design for an enhanced  life and well-being. 

Sensory Spaces  Finland Oy

3172942-7

info(at)sensoryspaces.fi

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

040-1412065

© 2021 by Sensory Spaces Finland Oy. All rights reserved.