top of page
saviseinä beige.jpg

Myymäläsuunnittelu (kahvila, ravintola, muu liiketila)

Olit sitten avaamassa uuden myymälän, kahvilan, ravintolan tai remontoimassa vanhaa, autan sinua luomaan ympäristön, jossa sekä asiakkaat että työntekijät viihtyvät. Biofilinen suunnittelu soveltuu hyvin palvelumaailman tarpeisiin. Ilmaisen asiakaskäynnin aikana kartoitetaan sinun tarpeesi ja tilanteesi ja aikataulut ym. joiden pohjalta teen sinulle tarjousehdotuksen. Ehdotus sisältää projektin kannalta oleelliset dokumentit, visualisoinnit ym. 

Biofilisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa ostokäyttäytymiseen ja myymälässä viihtymiseen.

Ohessa on muutamia esimerkkejä tutkimuksista aiheen ympärillä:

 • Asiakkaat ovat valmiita maksamaan 8-12 % enemmän kauppakeskuksissa, joissa on oikeita isoja puita. (NRDC, 2013)

 • Yritykset, jotka ovat luonnon ympäröiminä tai niissä on luonnollisia elementtejä, ovat asiakkaiden mielestä 25 % korkeamman hinnan arvoisia kuin ne, joissa ei ole mitään luontoläheisyyttä. (Wolf, 2005)

 • Yritykset, joiden liiketilat ovat paikassa, joissa on kattoikkuna, myyvät 40 % paremmin kuin ne, joilla ei tätä ole. (Heschong Mahone Group, 1999)

Työympäristön suunnittelu

Olit sitten perustamassa uuden toimiston tai remontoimassa vanhaa, oli kyseessä kotitoimisto tai toimistotila, autan sinua luomaan ympäristö, jossa viihdytään. Tämä voi olla pienempi tai isompi kokonaisuus, jota lähdetään työstämään. Biofilisella suunnittelulla luodaan työympäristöjä, jotka inspiroivat, pitävät virkeinä ja positiivisena. 

Biofilisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen sekä asiakkaiden imagolliseen käsitykseen yrityksestä.

Ohessa on muutamia esimerkkejä tutkimuksista aiheen ympärillä:

Luonnon elementtien tai luonnon näkeminen työympäristössä:

 • parantaa hyvinvointia 15 %

 • tuottavuutta 6 %

 • luovuutta 15 %

(Human Spaces report, 2015)

Majoitustilojen suunnittelu

Majoitusasiakkaille voisi tarjota erilaisen ja uniikin yöpymiskokemuksen huoneessa, joka on suunniteltu biofilisesti. Entä jos löytyisi  ”salainen ase” eli biofilinen tila, jonne asiakas voisi mennä kokemaan elämyksen. Oli majoitusyrityksen konsepti mikä tahansa, yhden tai kahden spesiaalihuoneen lisääminen tarjontaan, tai kenties sisääntulon, aulan tai lobbyn biofilinen ympäristö tekee hotellista mielenpainuvan ja erityisen. 

Biofilisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa paitsi viihtymiseen mutta myös imagolliseen käsitykseen yrityksestä.

Ohessa on muutamia esimerkkejä tutkimuksista aiheen ympärillä:

Luonnon elementtien tai luonnon näkeminen hotelliympäristössä:

 • Huone, jossa luonnonnäkymä varataan 11-18 % useimmin. ((Human Spaces, 2017)

 • Hotellin asiakkaat käyttävät 36 % enemmän aikaa biofilisesti suunnitelluissa yleisissä tiloissa kuten aulat. (Human Spaces, 2017)

Messuosaston suunnittelu

Jos haluat massasta poikkeavan messuosaston, autan sinua mielelläni löytämään toimivat ratkaisut. Messuilla on vain hetken aikaa tehdä vaikutus tulevaan asiakkaaseen. Siksi kannattaa panostaa osaston ilmeeseen. Voin suunnitella osaston lisäksi muutakin materiaalia tai tuotteita. 

Ota yhteyttä ja kerro mitkä tarpeesi ovat, katsotaan kuinka voisin auttaa.

Messuosaston suunnittelun hinnat alk. 450€ (alv. 0€) (sisältää vain suunnittelutyön)

Virtuaaliympäristöt

3D-, tai VR- mallin avulla kohteesta tehdään helposti ymmärrettävät kuvat tai virtuaalisesti koettava malli. Teen kuvapaketit tai videomateriaalit, joita voit hyödyntää omassa markkinoinnissa tai virtuaalimallin tai joiden avulla keskustella asiakkaan kanssa. Oli tarpeet mitkä tahansa, katsotaan miten voisin sinua niissä auttaa. 

Alkuun tarvitsen mahdollisesti pohjakuvat/asemapiirroksen tai muuta relevanttia materiaalia. Teen niiden perusteella sinulle tarjouksen, jossa on selkeästi esitetty projektin sisältö ja kustannus.

Yrityksen ulkotilojen suunnittelu

Sensory Spaces allekirjoitti Kew'n julistuksen, joka perustuu "Reforestation for Biodiversity, Carbon Capture and Livelihoods" -konferenssissa (helmikuu 2021) käytyjen keskustelujen synteesiin ja johtopäätöksiin sekä julkaistussa tieteellisessä kirjallisuudessa esitettyyn näyttöön. Kew'n julistuksen tavoitteena on suojella biologista monimuotoisuutta, lieventää hiilidioksidipäästöjä ja ilmastonmuutosta sekä parantaa toimeentuloa edistämällä tekojen ja puitteiden kautta ratkaisuja, jotka takaavat ehjien metsien suojelun ja tehokkaiden ennallistamisstrategioiden hyväksymisen, jotka edistävät näitä kolmea tavoitetta.

 

Yrityksen ulkotilat voivat olla ensimmäinen asia, jonka asiakas näkee. Tämän päivän luonnollisen ympäristön tilanteessa, ulkotiloilla voidaan kertoa, että yritys ottaa osaa luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa. Tämä on erittäin vahva imagollinen kysymys, joka antaa välineitä ja sisältöä yrityksen ulkoiseen markkinointiin. Tai yrityksellä voi olla tarvetta järjestää työntekijöilleen paikka, jossa voi hetken hengittää, rauhoittaa mieltä ja silti inspiroitua.

 

Asiakkaita kannustan olemaan rohkeita ja ottamaan askeleen kohti luonnon monimuotoisuuden tukemista siten, kun se omalta osalta on mahdollista. 

Eettiset menettelyohjeet luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Asiakkaille on kehitetty menettelyohjeet, tai ohjeistukset, joiden avulla on helppo ymmärtää mitä käytännössä tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden suojeleminen tai lisääminen omassa projektissa. Pienetkin teot ovat tärkeitä isossa kuvassa.

 

 • Sitoudun noudattamaan eettisen menettelyohjeessa esitettyjä kohtia.

 • Sitoudun suunnitelmiin ja pyrkimykseen parantamaan/säilyttämään luonnon monimuotoisuus yksilötasolla.

 • Sitoudun auttamaan luonnon monimuotoisuuden, hyönteisten ja luonnollisen luonnon säilyttämisen valitulla alueella ja paikalla.

 • Sitoudun antamaan luvan istuttaa vähintään yksi luonnon monimuotoisuuteen parhaiten soveltuva natiivipuu puutarhaan.

 • Sitoudun antamaan luvan käyttää kasvilajeja min. 50 % suunnitelmasta, jotka parantavat luonnonvaraisia ravinnonlähteitä, antavat suojaa tai joilla on myönteisiä vaikutuksia luonnon hyönteiskannalle ja jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta.

 • Sitoudun luonnolliseen kasvattamiseen, joka tarkoittaa, että missään olosuhteissa EI käytetä kemiallisia torjunta-aineita tai muita luonnolle ja hyönteisille haitallisia kemikaaleja. Tähän sisältyy nurmikon ajaminen fossiilista polttoainetta käyttävillä koneilla.

 • Sitoudun pitämään huolta puutarhasta sen luonnosta ja hyönteiseliölajeista parhaalla mahdollisella tavalla luonnon omilla ehdoilla.

Kun asiakas sitoutuu suunnittelussa näihin ohjeisiin, Sensory Spaces Finland Oy vuorostaan sitoutuu lahjoittamalla yhden puun/asiakasprojekti vuosittain valittuun kohteeseen maailmassa, tai istuttamalla paikallisesti valittuun kohteeseen puun/asiakasprojekti, tukemaan osaltaan allekirjoitettua julistusta.

saviseinä beige.jpg

Julkiset tilat

Yrityksen tai julkiset tilat vaikuttavat imagolliseen käsitykseen toiminnasta. Toisella tasolla sillä on vaikutusta ei vain työntekijöihin tai työn tuottavuuteen vaan myös sinun asiakkaisiin. Biofilisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa moneen näkökulmaan tuoden samalla arvoa suunnitteluun, joka heijastuu ulospäin. Olen suunnittelut myymälöitä, messuosastoja, näyttelyitä, tuottanut visuaalista materiaalia kuvan ja videon muodossa, 3D-materiaalia, VR-ympäristöjä sekä suunnittelut logoja, julisteita yms. Aiempi ammattini stylistinä antaa myös pohjaa mm. tilojen stailauksiin.

Olen kerännyt esimerkkejä mihin biofilista suunnittelua voidaan soveltaa. Jokainen projekti on kuitenkin yksilöllinen, jonka vuoksi käynti kohteessa on ensimmäinen askel. Kartoitan sen perusteella tarpeet ja mahdollisuudet ja teen tarjouksen sisältöineen.

Tarvittavat dokumentit ja visualisoinnit ym. tuotan aina projektikohtaisesti. 

Tuntiveloitukseni on 125€/h. Useimmiten teen kuitenkin projektikohtaisen kokonaistarjouksen. 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 

bottom of page