KONSEPTI-SUUNNITTELU

Virtuaalinen konseptointi on yksi tapa tutkia suunnitelmien toimivuutta samalla testaten ideaa.

Projektiin kuului mm. koko alueen suunnittelua, toimintojen sijoittelua, laajennusosan suunnittelu, 3D-mallintaminen, VR-malli, visualisointi ym. 

 

Visuaalinen konsepti toimii yrityksen keskustelu-ja esitysvälineenä kun haetaan yhteistyökumppaneita jne.