SENSORY SPACE - AISTITILA

Ihmisen käsitys itsestään ja ympäröivästä maailmasta muodostuu aistien aiheuttamista ärsykkeistä. Näiden kautta syntyy muistikokemus. Voimme pitää aistien välittämiä kokemuksia itsestään selvinä, mutta maailma ei näyttäydy kaikille samanlaisena. 

      Yhteiskuntamme on tänäpäivänä rakentunut hyvin erilaisista ärsykkeistä, jotka usein ovat meitä haittaavia, mutta emme sitä välttämättä tiedosta. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää olla paikka ja tila, jossa voi palautua, rauhoittua, kokea turvallisuutta ja inspiroitua jokaisen oman tilanteen mukaan. 

Sensory Spaces - aistitilat käsittävät vahvasti luonnon mukaan ottamisen tilan ja paikan suunnittelussa. Luonto voidaan tuoda sisätilaan tai tila voidaan viedä luontoon. Kasvien tarkoitus voi olla viedä käyttäjä takaisin tuttuihin muistoihin, tuoksujen ja kosketuksen kautta. Kasvien hoito ja syötävien kasvien kasvattaminen soveltuvat kaikille, kun siihen luodaan oikeat lähtökohdat. Esteetön puutarha antaa käyttäjälleen mahdollisuuden osallistua omista lähtökohdistaan. Tilat voidaan suunnitella käytettäviksi terapeuttisissa sekä kuntouttavissa tarkoituksissa. Suunnittelu on siis aina vahvasti käyttäjälähtöistä. 

Aistitilat voivat olla passiivisia tiloja, jotka on suunniteltu rauhoittaviksi, parantaviksi tai aisteja lempeästi herättäväksi. Toiset tilat voidaan taas suunnitella stimuloimaan ja aktivoimaan aisteja. Hyvin suunniteltuna tilat antavat käyttäjilleen arvokkaan tilan ja moniulotteisen mahdollisuuden erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Värit, materiaalit ja kasvit

Suunnittelun lähtökohtana on aina asiakas ja asiakkaan tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet. Riippuen suunnitellun tilan funktiosta, onko se aktiivinen vai passiivinen tila, vai jotakin siltä väliltä, lähdetään suunnittelussa huomioimaan värien ja materiaalien kautta mitä tilalla halutaan saavuttaa ja mitä aisteja erityisesti nostaa esille.

      Aistitilojen avulla haluamme vaikuttaa kaikkiin pääaisteihin; näkö-, kuulo-, maku-, tunto-, ja hajuaisteihin. Kaikkien aistien tulee saada ärsykkeitä tilassa, riippuen suunnittelun painopisteestä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen asiakkaan kanssa voimme ottaa edellä mainitut elementit mukaan suunnittelun punaiseksi langaksi. Mikäli suunnittelemme tiloja erityisryhmille, suunnittelussa voidaan huomioida edellisten lisäksi proprioseptiiviset, viskeraaliset sekä vestibulaariset aistit. Nämä ovat liikkumiseen, tasapainoon ja kehon sisäiseen aisti-informaatioon vaikuttavia aisteja. 

Värit

Värien maailma on erityisen tarkka osa-alue kun suunnitellaan aistitiloja. Se mikä on toiselle virkistivä, voi toiselle olla ahdistava. Sisätiloissa värien harmonia asiakkaan tarpeet huomoiden on lopputuloksen kannalta hyvin tärkeä. Väreillä voimme luoda erilaisia tunnetiloja. Liian suurina ja voimakkaina, ne voivat tuntua hyökkääviltä jolloin muistijälki aiheuttaa epämääräisiä olotiloja. Liian häilyvinä, olemattomina pintoina, niiden muistijälki on olematon. Suunnittelussa ei mennä ääripäästä toiseen, ellei siihen ole jokin syy. Tavoite on aina että oikeilla
värivalinnoilla luodaan asiakkaan tarpeita vastaava harmooninen lopputulos.

Materiaalit

Materiaalit on tärkeä osa sekä toimivuuden, huollon, ulkonäön ja kokemuksellisuuden vuoksi. Oikea materiaali oikeaan paikkaan. Materiaalit tulee paitsi täyttää sille tarkoitettu funktio mutta yhtälailla materiaalin tulee toimia aistivälittäjänä kuten esim. taktiilisena tai haptisena havaintovälineenä.  

Suunnittelussa huomioidaan materiaalien ekologisuus ja luonnonmukaisuus. On kohteita joissa
valinnat on tehtävä muulla perustelulla, ja tällöin puhutaan esim muovien valinnoista. Valintaan vaikuttaa mm. asiakkaan tarpeet, mitä olemme suunnittelemessa, kenelle, puhtaana pito ja kuinka pitkäikäinen tilan tulee olla.

Kasvit

Tuomme luonnon sisälle, tai tilan luontoon. Kasvit on keskeinen elementti suunnitteluamme. Luonnon parantava voima, stressiä alentavana tekijänä on hyvin
tärkeä osa aistisuunnittelua tai mitä tahansa suunnittelua. Sinun ei tarvitse olla viherpeukalo pärjätäksesi jatkossa kasvien kanssa. Suunnittelemme kaiken
mahdollisimman helppohoitoiseksi ja kevyeksi jatkotoimenpiteiden osalta. Kasvien hoito on tutkitusti asia joka pitää meidät aktiivisena kaikkina ikäkausina, ja sen
alitajuisesti hyvää oloa tuottava vaikutus, on elämänlaatua parantava etu.

 

Sensory Spaces Suomi / Finland

040-1412065

Tiimi

Andy Saxe - Coburg

Carita Ahonen

Seuraa

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 by Sensory Spaces. All rights reserved.