top of page
saviseinä beige.jpg

Aistipuutarhat, Joensuu

Tuetun asumisyksikön uudiskohteeseen suunniteltiin kaksi aistipuutarhaa atrium sisäpihoihin biofilisten periaatteiden mukaan. Suunnittelussa on huomioitu visuaalinen yhteys luontoon, non-visuaalinen yhteys, aistivälitteiset asiat, vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut, valo ja varjo, suojaa ja avointa tilaa jne. Aistipuutarhat ovat esteettömiä tiloja jolloin sekä liikuntarajoitteiset, että näkörajoitteiset voivat turvallisesti tulla osaksi luontokokemusta. Rakennuksen muoto mahdollistaa asukkaiden itsenäisen liikkumisen puutarhoissa, koska työntekijät näkevät heidät joka suunnasta isojen ikkunoiden ansiota.

Aistipuutarhat tulevat aikanaan muodostamaan oman mikroilmaston, jolloin materiaalivalinnoissa on kiinnitetty huomio turvallisuuteen ja helppohoitoisuuteen. Tulee menemään pari kolme vuota ennen kuin puutarhat ovat täydessä loistossaan. Materiaalit on pyritty valitsemaan siten, että ne ovat yksinkertaisia, helppo pitää puhtaana, ovat käyttäjilleen ja luonnolle turvallisia ja kestävät aikaa.

Aistipuutarhojen tarkoitus on olla luonteva jatke sisätiloille. Puutarhat houkuttelevat runsaudellaan hakeutumaan ulos. Näin saadaan fyysisesti aktivoitua asukkaita ja samalla vaikutettua psyykkiseen hyvinvointiin. Aistipuutarhat tuovat arvoa arkeen paitsi asukkaille sekä siellä työtään tekeville, mutta ulkotilat antavat myös arvoa rakennukselle. Valmistuu 2022.

Tilaaja: Joensuun Kodit

Pääarkkitehti: Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto

Aistipuutarhat: Sensory Spaces Finland Oy/Carita Ahonen

Urakoitsija: Lapti Oy

saviseinä beige.jpg
saviseinä beige.jpg
bottom of page